^Terug naar boven
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Privacyverklaring

Privacyverklaring Chantals Gastouderopvang

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Chantals Gastouderopvang verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij geeft.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk van u en/of uw kinderen:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboorteplaats
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Burgerservicenummer
 • Toestemmingsformulieren (Vervoer auto, foto’s, buikslapen baby’s)
 • Gegevens huisarts
 • Gegevens nood/reserve adres
 • Documenten en gegevens die betrekking hebben op de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Bijzondere gegevens die ik indien noodzakelijk verwerk:

Bijzondere gegevens die ik verwerk om mijn taak als gastouder te kunnen uitvoeren zijn:

 • Gegevens over de gezondheid van het kind (medicijngebruik, allergieën)
 • Kindvolgsysteem
Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk:


Uw persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verwerkt:

 • Het onderhouden van contacten met ouders, voogden en verzorgers van de kinderen;
 • Het bijhouden van gegevens die van belang zijn voor de opvang, verzorging, begeleiding en ontwikkeling van het kind;
 • Als ik hier wettelijk toe verplicht ben.
Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, of op grond van de wet vereist is.

Waar ik persoonsgegevens bewaar en hoe ik ze beveilig

De bescherming van uw gegevens neem ik serieus en ik heb passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 • Persoonsgegevens die opgeslagen zijn op alle digitale apparaten, zoals computer, laptop en mobiele telefoon zijn beveiligd via beschermd account met sterk wachtwoord. Alle digitale apparaten worden regelmatig gescand door een virusscanner.
 • Papieren dossiers worden afgesloten bewaard en zijn niet toegankelijk voor derden.
 • Contracten en toestemmingsformulieren welke online zijn terug te vinden op de website van een gastouderbureau  zijn tevens beveiligd met een wachtwoord en gebruikersnaam.
 • Informatie in de overdrachtsboekjes wordt enkel gedeeld met betreffende ouders(s).
 • Communicatie via WhatsApp, Facebook of andere sociale media vindt enkel plaats met toestemming van de ouder(s)/verzorger(s)

Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan via onderstaande gegevens contact met mij op.

Wie toegang heeft tot uw gegevens
  • Stagiaire: kennis van geboortedatums i.v.m. knutselwerkjes t.b.v. verjaardagen,

   en daarnaast toegang tot bepaalde gegevens die van belang zijn voor de opvang, verzorging, begeleiding en ontwikkeling van het kind.

  • Openbaar: voor iedereen binnen Chantals Gastouderopvang zijn de namen van de opvang kinderen en de leeftijden met verjaardagen.
Wanneer ik persoonsgegevens deel met derden

Uw gegevens worden niet aan derden verkocht en uw gegevens worden uitsluitend gedeeld indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Ik blijf zelf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Procedure datalekken


Indien er een datalek ontstaat waarbij de persoonsgegevens mogelijk in verkeerde handen terecht zijn gekomen zal Chantals Gastouderopvang u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen.

Betreffende apparaten zullen worden geblokkeerd en wachtwoorden zullen worden aangepast.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dit betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u bezit naar u of een ander, of een door u genoemde organisatie, te sturen.

Contact

Indien u naar aanleiding hiervan vragen heeft, dan kunt u via onderstaande gegevens contact met mij opnemen:

Chantals Gastouderopvang

Chantal Jansen- te Kloese

Motet 8 

8265 RJ Kampen

Nederland

Telefoon: 06-19193317

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Klachten

Klachten over het niet juist uitvoeren van het privacy beleid kunt u bij mij aangeven.

Daarnaast hebt u het recht om een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens of die van uw kind in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Copyright © 2017. All Rights Reserved to Chantals Gastouderopvang, copy of text and items is not allowed.