Opvang informatie

Hoe ziet een dag eruit binnen Chantals Gastouderopvang

Globale dagindeling:

* Kinderen worden 's ochtends gebracht, daarna is er de gelegenheid om vrij te spelen.
* Tegen 10.00 uur is er een eet- en drinkmoment
* Na het eten en drinken gaan we naar buiten,
of wordt er een leuke activiteit aangeboden.
* Tegen de klok van 12.00 uur wordt er een broodje gegeten en wat gedronken.
* Na het eten gaan de kinderen die tussen de middag slapen lekker naar bed.
De kinderen die niet slapen tussen de middag kunnen lekker spelen.
* Tegen 15.00 / 15.30 uur is er weer een eet- en drinkmoment.
* Na het eet- drinkmoment kunnen de kinderen vrij spelen,
of deelnemen aan een activiteit.
* De kinderen worden weer opgehaald.

Baby's hebben hun eigen dagritme dit wordt aangehouden vanuit de wensen van de ouder(s).

Bij de activiteiten valt te denken aan de vier seizoenen van het jaar, de feestdagen en nog meer leuke thema's!
Eventueel worden er ook nog leuke uitstapjes met de kinderen gemaakt.
(Bij uitstapjes worden de ouder(s) uiteraard van te voren op de hoogte gebracht.)

Een aantal benodigdheden dienen de ouders zelf mee te nemen naar de opvang.

Te denken valt aan:
* Reservekleding
* Luiers
* Spenen
* Slaapzakje
* Pyjama
* Eventueel een slaapknuffel
* Tuitbeker als het kind hier nog uit drinkt. (Chantals Gastouderopvang beschikt wel over plastic bekers)
* Babyvoeding

Openingsdagen + tijden:

Chantals Gastouderopvang is op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag geopend van 07:00 tot en met 19:00 uur.
Als u uw kind eerder wenst te brengen of later wilt ophalen is dit in overleg altijd mogelijk.

Aantal beschikbare kindplaatsen:

Chantals Gastouderopvang heeft plek voor vijf kinderen per dag van 0 - 12 jaar.
Tegelijkertijd in de opvang mogen niet meer dan vier kinderen van 0-1 jaar aanwezig zijn.

Uren afname per maand:

Tijdens het intake gesprek wordt er het minimale aantal opvanguren per maand besproken en in het contract vermeld.
Zo is het voor Chantal en de ouder(s) duidelijk om hoeveel uur het per maand gaat.
Mocht achteraf blijken dat er toch meer opvanguren/dagen nodig zijn of nodig zijn geweest dan is dit geen probleem.
(Mits mogelijk vanwege het aantal beschikbare kindplaatsen)
Per maand krijgen de ouder(s) een overzicht met het totaal aantal opgenomen uren.